[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: Anh upload ảnh hôm qua nhé.On Mon, 30 May 2011 07:24:15 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> 2011/5/29 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> Đây rồi:
> >> http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157626821844696/show/ :)
> >
> > To view this slideshow, JavaScript must be enabled, and you need
> > the latest version of the Adobe Flash Player.
> 
> Vậy bác xem cái này.
> 
> http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157626821844696/
> 
> Lực lượng FOSS trong SG mạnh hơn ngoài Hà Nội nhưng hinh như vẫn ít
> activities hơn?

Tùy bác định nghĩa "activities" thế nào thôi :D Trong này các nhóm vẫn đi chơi nhậu nhẹt tưng bừng đấy thôi. Mấy hồi còn đi họp BigMan khoảng 1-2 tháng / lần rất là ép phê. 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115