[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: (Logo contest) Arch Linux T-shirtKhông ở TP.HCM, cũng không đặt áo nhưng nghe các bác bàn chuyện làm áo
thấy thích nên xía vào. Em thích cái biểu tượng ArchLinux có cờ Việt
Nam, chắc nhiều bác ở đây cũng biết đến nó rồi, tác giả còn "sống" nên
dễ dàng xin SVG được. Cái điểm yếu của nó là hơi... chói. Thôi thì chỉ
thêm 1 gợi ý thôi, các bác in áo nên các bác quyết định.

http://i.imgur.com/SKavS.png