[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: Anh upload ảnh hôm qua nhé.On 05/30/11 at 07:24am, Nguyen Vu Hung wrote:
> 2011/5/29 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> Đây rồi:
> >> http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157626821844696/show/ :)
> >
> > To view this slideshow, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the
> > Adobe Flash Player.
> 
> Vậy bác xem cái này.
> 
> http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157626821844696/
> 
> Lực lượng FOSS trong SG mạnh hơn ngoài Hà Nội nhưng hinh như vẫn ít
> activities hơn?
> 
/me thấy trên saigonlug này có vài mống mà sao bác bảo nhiều. Mà trên 
cái LUG này thì chỉ chắc Linux users là chính chứ gọi FOSS chỉ là cho 
vui thôi nhỉ?

Thực sự /me cũng băn khoăn, ngày xưa Linux users còn ít, anh em tụ tập 
lại với nhau thành LUG chủ yếu để trao đổi dùng Linux thế nào, nó có gì 
hay hoặc fix cái lỗi này làm sao. Giờ thì linux users đông như quân 
nguyên, thông tin trên internet ai cũng biết google được, ai cần gì thì 
vào mailinglist của cái đấy. Thế thì saigonlug để làm gì nhỉ???  tụ tập 
nhậu nhẹt tự sướng nhỉ :-D 

Hoang
> 
> 
> -- 
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16
> 
> -- 
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>

-- 
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U