[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: Anh upload ảnh hôm qua nhé.On Sun, 29 May 2011 19:17:10 -0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Thực sự /me cũng băn khoăn, ngày xưa Linux users còn ít, anh em tụ
> tập lại với nhau thành LUG chủ yếu để trao đổi dùng Linux thế nào,
> nó có gì hay hoặc fix cái lỗi này làm sao. Giờ thì linux users đông
> như quân nguyên, thông tin trên internet ai cũng biết google được,
> ai cần gì thì vào mailinglist của cái đấy. Thế thì saigonlug để làm
> gì nhỉ???  tụ tập nhậu nhẹt tự sướng nhỉ :-D 

Ít ra là có được mailing list. Mỗi lần viết thư (thả bom !?) chỉ cần một địa chỉ là tới được nhiều người. Đỡ mất thời gian ngồi CC ;)

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115