[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Slightly OT: Fwd: Cloud open source project meting in HCM by Rackspace on June 2nd at 10 am

(2011/05/30 11:44), Truong Anh. Tuan wrote:
Vừa xinh mấy ngày đó sẽ vào SG cùng tổ chức Fedora 15 Release Party.

Tôi sẽ bố trí tham dự.
Anh em SGLUG có ai attend không thì confirm để gặp nhau luôn thể nhé!
"Đại sứ" của Fedora đến SG thì các bác SGLUG phải dùng nghi lễ bộ trưởng để tiếp đón đó nha! :)

Em rất khoái kiểu uống rượu đế miền Tây, cho bác Tuấn này không say không về HN luôn thì thôi hihi
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************