[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Slightly OT: Fwd: Cloud open source project meting in HCM by Rackspace on June 2nd at 10 amOn Mon, 30 May 2011 11:47:39 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> 
> 
> (2011/05/30 11:44), Truong Anh. Tuan wrote:
> > Vừa xinh mấy ngày đó sẽ vào SG cùng tổ chức Fedora 15 Release
> > Party.
> >
> > Tôi sẽ bố trí tham dự.
> > Anh em SGLUG có ai attend không thì confirm để gặp nhau luôn thể
> > nhé!
> "Đại sứ" của Fedora đến SG thì các bác SGLUG phải dùng nghi lễ bộ
> trưởng để tiếp đón đó nha! :)
> 
> Em rất khoái kiểu uống rượu đế miền Tây, cho bác Tuấn này không say 
> không về HN luôn thì thôi hihi
> 

Thế thì mời bác ấy xuống miền Tây luôn cho tiện =-))

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115