[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] [saigonlug] [OT] Email Etiquette

(2011/05/29 13:42), Hoang Tran wrote:
[OT] bác Kỳ SG mà lần vô HN làm chi rồi lại kêu khổ haha =)) Đùa chứ em
cũng bị vô cả 2 box mà đang chưa biết gỡ làm sao :-) Chắc unsubcribe HN 
qúa
Em joinb SGLug, bác join HanoiLug: Coi như trao đổi con tin để giao lưu.
Không vấn đề gì đâu bác ạ:)
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************