[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: (Logo contest) Arch Linux T-shirtOn Mon, 30 May 2011 07:45:09 +0700
Võ Văn Hồng Ngọc <[email protected]> wrote:

> Không ở TP.HCM, cũng không đặt áo nhưng nghe các bác bàn chuyện làm
> áo thấy thích nên xía vào. Em thích cái biểu tượng ArchLinux có cờ
> Việt Nam, chắc nhiều bác ở đây cũng biết đến nó rồi, tác giả còn
> "sống" nên dễ dàng xin SVG được. Cái điểm yếu của nó là hơi...
> chói. Thôi thì chỉ thêm 1 gợi ý thôi, các bác in áo nên các bác
> quyết định.
> 
> http://i.imgur.com/SKavS.png
> 

Cảm ơn bạn nhiều :) Mình sẽ coi đây là một "option" để các bạn đặt áo quyết định.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115