[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Ambassadors] One word exciting! Linux 3.0 on Fedora 16!!! :)

(2011/06/01 10:15), Le Kien Truc wrote:
Sau khi đọc em thấy kernel 3.0 chỉ là 2.6.40 thôi =)). Ông Linus lười đánh số ấy mà :D.
Có quy tắc của nó mà.

http://producingoss.com/en/development-cycle.html#release-numbering

Anh đã email về việc đánh số lại kernel thành 3.0 do nhiều thay đổi lớn trong 2.6.x
(email của Linus, đã gửi lên HanoiLug)
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************