[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fedora 15 Release Party in HCMC----- Original Message -----
> From: "Nguyen Quang" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>, "HueLUG" <[email protected]>
> Sent: Wednesday, June 1, 2011 11:22:12 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Fedora 15 Release Party in HCMC
>
> em cũng chẳng biết đk như thế nào. confirm mail này cả anh nhé :)

Thanks! Hẹn gặp lại Quang.

Anyway, mọi người có thể đăng ký trước càng tiện; hoặc nếu chựa kịp
đăng ký trước thì cứ đến đúng giờ thôi.

Kind regards,
Tuan