[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fedora 15 Release Party in HCMC

(2011/06/01 13:10), Le Kien Truc wrote:
http://www.tinhte.vn/may-tinh-linux-chrome-os-79/danh-gia-thuc-te-fedora-15-mot-phien-ban-choi-712927/

Lên trang chủ của Tinhte rồi, mọi người chuẩn bị lượng khách đột biến nào...
Người nhà mình PR là chắc :)

# Đời em vẫn toàn ssh và konsole, chưa nếm hết vị gnome 3 :)
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************