[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fedora 15 Release Party in HCMC----- Original Message -----
> From: "Ta Quang Thai" <[email protected]>
> To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
> Cc: "Nguyen Kieu Phat" <nguyenk[email protected]>, [email protected]
> Sent: Friday, June 3, 2011 12:03:22 PM
> Subject: Re: [HanoiLUG] Fedora 15 Release Party in HCMC
>
> Cái ông mặc áo đen đen đi theo chương trình nào vậy :) ?

"Hoành" không? Đại ca mà lị :D

Kind regards,
Tuan