[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cafe giao lưu với anh Tuấn, Fedora AmbassadorHello An,

Có thể hẹn ở cafe 30/4, trên đường Huyền Trân Công Chúa, trong khuôn viên dinh Thống Nhất không? Vì anh có hẹn với bạn anh ở đó nên nếu anh em ra đó thí anh có cơ hội tham gia luôn.

Thanks and cheers!
TV Tuan


2011/6/4 An Nguyen <[email protected]>
Howdy anh chị em SaigonLUG,

Chắc mọi người cũng đã biết là anh Trương Anh Tuấn, đại sứ của Fedora
đang ở TP. HCM để tổ chức Fedora 15 Release Party vừa rồi. Hôm anh
Tuấn vừa xuống sân bay, thì mình và anh Kỳ Anh có đón tiếp trọng thể
anh ấy bằng... một chầu bia 333. Tuy nhiên, mình cũng muốn tổ chức một
cuộc gặp gỡ nho nhỏ với anh Tuấn để các anh em HanoiLUG khỏi chê
SaigonLUG chúng ta khách đến nhà mà không chào đón chu đáo. Kakaka.

Vì vậy, mình xin phép chọn lịch cà phê vào sáng chủ nhật, ngày mai như sau:

Chủ nhật ngày 5 tháng 6.
9 giờ sáng.
Cà phê Cheery, 37 Phùng Khắc Khoan, quận 1,

Cheers!
An

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C