[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cafe giao lưu với anh Tuấn, Fedora AmbassadorTiếc quá, em đọc email anh hơi trễ. Giờ sợ đổi lại cũng không kịp.
Thôi đành hẹn anh hôm khác vậy. :-)

2011/6/4 Tran Van Tuan <tv.tuann6ihancorp.com>
> Hello An,
> Có thể hẹn ở cafe 30/4, trên đường Huyền Trân Công Chúa, trong khuôn viên
> dinh Thống Nhất không? Vì anh có hẹn với bạn anh ở đó nên nếu anh em ra đó
> thí anh có cơ hội tham gia luôn.
> Thanks and cheers!
> TV Tuan
>
> 2011/6/4 An Nguyen <[email protected]>
>>
>> Howdy anh chị em SaigonLUG,
>>
>> Chắc mọi người cũng đã biết là anh Trương Anh Tuấn, đại sứ của Fedora
>> đang ở TP. HCM để tổ chức Fedora 15 Release Party vừa rồi. Hôm anh
>> Tuấn vừa xuống sân bay, thì mình và anh Kỳ Anh có đón tiếp trọng thể
>> anh ấy bằng... một chầu bia 333. Tuy nhiên, mình cũng muốn tổ chức một
>> cuộc gặp gỡ nho nhỏ với anh Tuấn để các anh em HanoiLUG khỏi chê
>> SaigonLUG chúng ta khách đến nhà mà không chào đón chu đáo. Kakaka.
>>
>> Vì vậy, mình xin phép chọn lịch cà phê vào sáng chủ nhật, ngày mai như
>> sau:
>>
>> Chủ nhật ngày 5 tháng 6.
>> 9 giờ sáng.
>> Cà phê Cheery, 37 Phùng Khắc Khoan, quận 1,
>>
>> Cheers!
>> An
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C