[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: how to enable SELinux on CentOSNghĩa là cho xứng đáng đồng tiền đó các anh. :)

PS: Nhỡ họ không cần khách hàng rồi sao anh An? :D

On Jun 17, 3:39 pm, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> 2011/6/17 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
>
> > (2011/06/17 15:08), An Nguyen wrote:
>
> > Bồ đã contact với bên provider chưa? Thường thì họ sẽ hỗ trợ bồ về
> > service của họ.
>
> > Việc dễ như vậy đâu cần support?
>
> Không phải dễ hay khó, nhưng em nghĩ đã bỏ tiền ra thuê dịch vụ rồi
> thì không có lí gì không tận dụng cho đáng đồng tiền mình bỏ ra. Hehe.
>
> An.