[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOSOn Fri, 17 Jun 2011 01:48:43 -0700 (PDT)
Thương Quốc <[email protected]> wrote:

> Nghĩa là cho xứng đáng đồng tiền đó các anh. :)

Coi syslog tại sao không bật lên được. Coi luôn tham số của kernel khi khởi động là thế nào. Tốt nhứt vẫn là rên rỉ với provider nếu xài share node /vps thôi. 

> 
> PS: Nhỡ họ không cần khách hàng rồi sao anh An? :D

Tự trả lời được mà !

> 
> On Jun 17, 3:39 pm, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> > 2011/6/17 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> >
> > > (2011/06/17 15:08), An Nguyen wrote:
> >
> > > Bồ đã contact với bên provider chưa? Thường thì họ sẽ hỗ trợ bồ
> > > về service của họ.
> >
> > > Việc dễ như vậy đâu cần support?
> >
> > Không phải dễ hay khó, nhưng em nghĩ đã bỏ tiền ra thuê dịch vụ
> > rồi thì không có lí gì không tận dụng cho đáng đồng tiền mình bỏ
> > ra. Hehe.
> >
> > An.
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115