[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS

(2011/06/18 9:01), Nguyễn Tiên Đàn wrote:
Kết quả cuối cùng SELinux vẫn bị Disable

Mình đang thuê hosting VPS. Chắc để hỏi provider xem thế nào.
Bác dùng Rackspace ở quận 4 à? :)

Nếu là mấy loại cloud đó thì có lẽ không hỗ trợ selinux đâu.

VPS cũng có nhiều loại, thời nay đỏ đen lẫn lộn, chả biết physical server hay VPS
hay VPS loại nào ("V" cũng có lắm loại)

1. Nhanh nhất là đi hỏi hosting provider
    Tên của service đó là gì?
2. Cho em output của cái uname -a, dmesg, /var/log/messege etc...

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************