[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Tiên Đàn" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, June 18, 2011 9:01:52 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS
>
> Mình đang thuê hosting VPS. Chắc để hỏi provider xem thế nào.

Nếu là VPS thì bạn lưu ý có 2 loại chính: full và para.

Cái para thì dùng chung kernel với máy host & vì SELinux implement
trong kernel luôn nên mình không tự enable trong VPS được (và gần
như chắc chắn dùng mình có request thì provider cũng không enable
vì việc này ảnh hưởng đến cả hệ thống host & VPS trên đó).

=> giải pháp là bạn thuê riêng server hoặc thuê VPS thì hỏi rõ là
dùng loại full virtualization.

Kind regards,
Tuan