[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOSOn Sat, 18 Jun 2011 10:15:36 +0700
Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]> wrote:

> À, mình cũng không rành về mấy cái  VPS này đâu. Server này do khách
> hàng thuê và
> nhờ mình cấu hình thôi. VPS này thuê ở Nhật.
> 
> uname -a
> 
> Linux dti-vps-srv39 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6 #1 SMP Wed May
> 26 18:31:05 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
> 
> dmesg : không ra gì cả.

Gặp hàng xịn rồi, hỏi provider thôi. Chúc thành công.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115