[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS

(2011/06/18 10:15), Nguyễn Tiên Đàn wrote:
Linux dti-vps-srv39 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6 #1 SMP Wed May 26
18:31:05 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
Bác đang dùng [email protected] của http://dream.jp/vps/

Option tiết kiệm nhất là 10GB HDD, 768MB giá 5$/tháng

Thêm 10GB thì tăng giá 1$/tháng (dịch vụ [email protected])

Với sự ổn định, tốc độ đường truyền thì liệu và giá cạnh tranh, liệu các dịch vụ VPS ở Việt Nam
có thể cạnh tranh lại không nhỉ?

Btw, bác dùng IPv6 hay IPv4 nhỉ?
Mem (cat /proc/meminfo),
CPU (cat /proc/cpuinfo) bác bao nhiêu?
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************