[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOSĐiều tra dữ hen.
Mình đang dùng [email protected] của Nhật, dịch vụ cũng OK.

Ram : 512
HDD: 10G

[email protected] cung cấp cả 2 loại IP4 và IP6.
Đường truyền internet của Nhật thì bảo đảm nhanh,tốt và ổn định rồi.


2011/6/18 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
>
>
> (2011/06/18 10:15), Nguyễn Tiên Đàn wrote:
>
> Linux dti-vps-srv39 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6 #1 SMP Wed May 26
> 18:31:05 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
>
> Bác đang dùng [email protected] của http://dream.jp/vps/
>
> Option tiết kiệm nhất là 10GB HDD, 768MB giá 5$/tháng
>
> Thêm 10GB thì tăng giá 1$/tháng (dịch vụ [email protected])
>
> Với sự ổn định, tốc độ đường truyền thì liệu và giá cạnh tranh, liệu các
> dịch vụ VPS ở Việt Nam
> có thể cạnh tranh lại không nhỉ?
>
> Btw, bác dùng IPv6 hay IPv4 nhỉ?
> Mem (cat /proc/meminfo),
> CPU (cat /proc/cpuinfo) bác bao nhiêu?
>
> --
> **********************************************************************
> Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp)
>
> Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi
>
> Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608
>
> Nguyen Vu Hung
>
> Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
> ***********************************************************************
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン