[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dream DTI và Amazon CloudHi,

(2011/06/18 12:08), Nguyễn Tiên Đàn wrote:
Điều tra dữ hen.
Mình đang dùng [email protected] của Nhật, dịch vụ cũng OK.

Ram : 512
HDD: 10G

[email protected] cung cấp cả 2 loại IP4 và IP6.
Đường truyền internet của Nhật thì bảo đảm nhanh,tốt và ổn định rồi.
Như vậy bác đang dùng Entry plan, homepage set của họ
http://dream.jp/vps/detail.html

Nếu đúng vậy thì bác không dùng MySQL à?
Điều này hợp lý vì với statics web pages thì 512MB là đủ.

Xét về dài hạn hoặc với người phát triển webapp, dịch vụ này chưa chắc đã rẻ
vì chỉ có pro plan hoặc standard plan mới chịu được tải.

Cách tính của họ dễ hiểu, tiện cho người mua.

Cách charge Amazon cloud services (2 loại) dựa trên số inode, bandwidth và storage,
khác khác ới Dream DTI, tiện hơn cho người sử dụng nếu họ cần scaling
dịch vụ (là chuyện rất hay xảy ra)

Các bác chia sẻ kinh nghiệm cloud nhé (em mới bập bẹ)
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************