[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] [ict-vn] Giáo trình tin học cho cán bộ cấp xã (xã, phường, thị trấn)Đặng đại ca và Trương đại ca,

Đi vào chi tiết thì mệt lắm.

Nói tóm lại là ý của Trương đại ca (và có thể là của hầu hết ACE HanoiLUG) là đối với hầu hết những ứng dụng thông thường, thì Ubuntu và các phần mềm đi kèm:
- có đủ cả
- bản địa hóa đủ cả
- dùng dễ dàng như trên Win (đặc biệt cho trẻ con và người chưa biết gì về máy tính)
Nếu theo quy tắc 80/20 thì "chơi" được rồi.

20% còn lại có thể là:
- trao đổi dữ liệu có vướng mắc về định dạng (khi hầu hết user đã quen với định dạng của MS) - một số vấn đề khoai với thiết bị ngoại vi cá biệt (như cái Canon mà Đặng đại ca nói chẳng hạn)
- muốn chơi game thì cũng phải "vọc" tý chút

Nhưng tựu trung lại, việc khả thi hay không, có lẽ không nằm ở chức năng, ứng dụng của FOSS/Ubuntu nữa, mà ở:
- tầm nhìn của người lãnh đạo
- quyết tâm của người lãnh đạo
- khả năng quản lý dự án của bộ máy triển khai
Nếu phần này mới chỉ đạt được 20%, thì lại là vấn đề khác.

Tóm lại, mấu chốt của vấn đề không phải ở FOSS/Ubuntu và các ứng dụng của nó.
Chúc các đại ca khỏe để "chiến đấu" tiếp ;-)

Bình.

On 6/18/11 2:56 PM, DangTuan at Vietkey wrote:
Tôi không là người quyết định, nhưng tôi ái ngại về tính khả thi do đó
tôi muốn được thấy tính khả thi. Và rất nhiều người khác cũng muốn được
xem độ khả thi bằng những điều cụ thể chứ không phải bằng niềm tin hay ý
chí. Nếu các bạn đưa ra được một phương án khả thi tôi nghĩ nhà nước sẵn
sàng ủng hộ. Và tôi là 1 trong những người ủng hộ đầu tiên.

PS. Đang nói về user-experience về độ tự do của người dùng thì bây giờ
lại thành những cái gì cần tôi cho các anh hết rồi, các anh cứ xài trong
bộ đóng gói của tôi là có hết. Thế thì còn nói gì về tự do nữa, trên
mạng NSD thấy có nhiều phần mềm hay, NSD có thể tự mua hoặc tự xin về mà
cài được chứ.

Tôi không cần đi hỏi cách cài máy in, tôi chỉ lấy 1 ví dụ và tôi chưa
thấy vụ cài máy in này dễ dàng 1 chút nào, có thế thôi. Tuấn hãy đưa ra
1 cái ảnh như cái 3G là xong chứ có gì đâu.

Thôi tranh luận kiểu này tốn thời gian của mọi người lắm. Tóm lại chỉ
ngồi chờ bản kế hoạch, độ khả thi của cộng đồng.