[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] Giáo trình tin học cho cán bộ cấp xã (xã, phường, thị trấn)----- Original Message -----
> From: "DangTuan at Vietkey" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: "h tx" <[email protected]>, "ICT-VN" <[email protected]>, [email protected], "Hanoi Linux Users Group"
> <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> Sent: Saturday, June 18, 2011 9:31:13 PM
> Subject: Re: [ict-vn] Giáo trình tin học cho cán bộ cấp xã (xã, phường, thị trấn)
> 
> Tôi sẽ không đi tranh luận đôi co câu chữ kiểu "những gì trái với ý
> kiến của tôi thì đều khiên cưỡng và sai" cái này tôi rất có kinh
> nghiệm từ diễn đàn và một số thành viên của Lug. Và những ý kiến
> kiểu như, sau độ 1,2 năm thì sẽ giải quyết được hết, sau 1,2 năm thì
> lại có hàng ngàn thiết bị mới ra đời, và lại phải chờ đợi driver và
> 1 ai đó hảo tâm làm phần mềm patch có giao diện. Kiểu tranh luận này
> không bao giờ kết thúc được.

Nhưng mà những điều anh cần đều đã ok rồi cơ mà. Anh nói chuyện kiểu
này đúng là không biết phải tranh luận bằng LÝ với anh thế nào nữa.

> Tôi nghĩ là ta nên tạm dừng tranh luận mang tính đôi co ở đây và chờ
> đợi bản kế hoạch cũng như phương án của bạn Tuấn iWay (đại diện cho
> cộng đồng FOSS) rồi sẽ xem tiếp, và tôi cũng muốn các bạn buid thử 1
> distro có thể dùng bất kỳ dòng nào mà các bạn thấy có thể dùng cho
> nông dân và up lên đâu đó cho mọi người thử nghiệm và cho ý kiến,
> chứ kiểu nói lấy được thì chán rồi, cứ phải cụ thể và không nên nói
> nhiều nữa, giờ là lúc hành động các bạn ạ.

Em cũng nghic là không nên tranh luận nữa, nếu anh cũng mãi không chịu
xem những thong tin xác thực em gửi cho anh & khăng khăng những quan
điểm lỗi thời của mình.

Còn về đề án, kế hoạch, em đã nói rồi, nếu những người có trách nhiệm
(như anh nói, không phải là anh) thực sự muốn lắng nghe thì cộng đồng
cũng sẽ rất nhiệt tình đáp ứng.

Kind regards, 
Tuan