[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dream DTI và Amazon CloudHi Hưng,

Đã thuê VPS rồi thì mình muốn xài cái gì la do mình thôi.
Muốn MySQL thì install MySQL, muốn Postgres thì install Postgres .....etc....2011/6/18 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> Hi,
>
> (2011/06/18 12:08), Nguyễn Tiên Đàn wrote:
>
> Điều tra dữ hen.
> Mình đang dùng [email protected] của Nhật, dịch vụ cũng OK.
>
> Ram : 512
> HDD: 10G
>
> [email protected] cung cấp cả 2 loại IP4 và IP6.
> Đường truyền internet của Nhật thì bảo đảm nhanh,tốt và ổn định rồi.
>
> Như vậy bác đang dùng Entry plan, homepage set của họ
> http://dream.jp/vps/detail.html
>
> Nếu đúng vậy thì bác không dùng MySQL à?
> Điều này hợp lý vì với statics web pages thì 512MB là đủ.
>
> Xét về dài hạn hoặc với người phát triển webapp, dịch vụ này chưa chắc đã rẻ
> vì chỉ có pro plan hoặc standard plan mới chịu được tải.
>
> Cách tính của họ dễ hiểu, tiện cho người mua.
>
> Cách charge Amazon cloud services (2 loại) dựa trên số inode, bandwidth và
> storage,
> khác khác ới Dream DTI, tiện hơn cho người sử dụng nếu họ cần scaling
> dịch vụ (là chuyện rất hay xảy ra)
>
> Các bác chia sẻ kinh nghiệm cloud nhé (em mới bập bẹ)
>
> --
> **********************************************************************
> Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp)
>
> Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi
>
> Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608
>
> Nguyen Vu Hung
>
> Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
> ***********************************************************************
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン