[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] Giáo trình tin học cho cán bộ cấp xã (xã, phường, thị trấn)Đồng sàng nhưng mà dị mộng.
Nói cùng về một việc theo những triết lý khác nhau, chưa kể tiểu xảo.
Thì bao giờ kết :-)
--
Nguyễn Hữu Thành