[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] [saigonlug] Re: Giáo trình tin học cho cán bộ cấp xã (xã, phường, thị trấn)Tranh luận, demo & chứng minh luận điểm luôn nhỉ?
Bài toán đặt ra là: "Tin học cho cán bộ cấp phường xã"2011/6/18 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>
On Sat, 18 Jun 2011, Truong Anh. Tuan wrote:

>
> ----- Original Message -----
> > From: "DangTuan at Vietkey" <[email protected]>
> > To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> > Cc: "h tx" <[email protected]>, "ICT-VN" <[email protected]>, [email protected], "Hanoi Linux Users Group"
> > <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> > Sent: Saturday, June 18, 2011 9:31:13 PM
> > Subject: Re: [ict-vn] Giáo trình tin học cho cán bộ cấp xã (xã, phường, thị trấn)
> >
> > Tôi sẽ không đi tranh luận đôi co câu chữ kiểu "những gì trái với ý
> > kiến của tôi thì đều khiên cưỡng và sai" cái này tôi rất có kinh
> > nghiệm từ diễn đàn và một số thành viên của Lug. Và những ý kiến
> > kiểu như, sau độ 1,2 năm thì sẽ giải quyết được hết, sau 1,2 năm thì
> > lại có hàng ngàn thiết bị mới ra đời, và lại phải chờ đợi driver và
> > 1 ai đó hảo tâm làm phần mềm patch có giao diện. Kiểu tranh luận này
> > không bao giờ kết thúc được.
>
> Nhưng mà những điều anh cần đều đã ok rồi cơ mà. Anh nói chuyện kiểu
> này đúng là không biết phải tranh luận bằng LÝ với anh thế nào nữa.
>
> > Tôi nghĩ là ta nên tạm dừng tranh luận mang tính đôi co ở đây và chờ
> > đợi bản kế hoạch cũng như phương án của bạn Tuấn iWay (đại diện cho
> > cộng đồng FOSS) rồi sẽ xem tiếp, và tôi cũng muốn các bạn buid thử 1
> > distro có thể dùng bất kỳ dòng nào mà các bạn thấy có thể dùng cho
> > nông dân và up lên đâu đó cho mọi người thử nghiệm và cho ý kiến,
> > chứ kiểu nói lấy được thì chán rồi, cứ phải cụ thể và không nên nói
> > nhiều nữa, giờ là lúc hành động các bạn ạ.
>
> Em cũng nghic là không nên tranh luận nữa, nếu anh cũng mãi không chịu
> xem những thong tin xác thực em gửi cho anh & khăng khăng những quan
> điểm lỗi thời của mình.
>
> Còn về đề án, kế hoạch, em đã nói rồi, nếu những người có trách nhiệm
> (như anh nói, không phải là anh) thực sự muốn lắng nghe thì cộng đồng
> cũng sẽ rất nhiệt tình đáp ứng.
>
> Kind regards,
> Tuan
>

Tốt nhất là mời anh Tuấn Vietkey, anh Tuấn iWay, cùng tất cả những ai
quan tâm, cả FOSSer lẫn non-FOSSer đi một buổi beer/cafe vào tuần sau.
Tranh luận qua mail khó thông lắm, chi bằng ta gặp mặt một buổi cho
biết đằng anh đằng em.  Người có, công cụ có, bằng chứng cụ thể rõ
ràng, trực tiếp ta bàn luận thì mới hiểu nhau rõ được.

Em thấy rằng những cuộc tranh luận như thế này đều không giải quyết
được vấn đề chính: cái nhìn vênh nhau của những người trong cuộc.  Vấn
đề ấy không phải nằm ở chỗ "ai đúng, ai sai, ai tốt, ai dở", mà là tìm
ra nguyên nhân và giải pháp cho những điều còn chưa đúng đắn.  Nếu cái
nhìn của anh Tuấn Vietkey về FOSS (chính xác hơn là về GNU/Linux --
không vơ đũa cả nắm được) nói chung và về cộng đồng FOSS Việt Nam tiêu
cực như vậy, liệu một vài buổi cafe trực tiếp sẽ làm anh thay đổi góc
nhìn của mình chăng?

All the best,
Dương
--
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
 http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----
---------
# Ghi chu: [email protected] la mailing-list gom cac nha
nghien cuu, giang day, trien khai va quan ly CNTT-TT tu cac Truong,
Vien, Cong ty va Co quan - To chuc Chinh phu va phi Chinh phu;
# Xin chi gui nhung trao doi huu ich chung cho cong dong ICT-VN;
# Website cac ICT-Events 2008 tai VN: www.coltech.vnu.vn/ict-vn