[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Có bao nhiêu gói phần mềm cho Linux thì đủ?Vào 12:01 Ngày 20 tháng 6 năm 2011, Le Quoc Thai <[email protected]> đã viết:
Rõ ràng là chúng ta đang nói đến FOSS, mà lại là FOSS cho nông dân. Vì vậy, đó phải là những phần mềm dùng nhiều nhất và "thường" (>80%) có giấy phép tự do. Tôi nhận định rằng "phần lớn" (nếu không nói là tất cả) phần mềm mà một cán bộ xã bình thường cần đều có trong kho

Tôi đồng ý với anh Thái điểm này.

Và khi đã phổ dụng ở xã các phần mềm mở thì các anh làm giải pháp chuyên biệt như địa chính, kế toán, đám mây chính phủ,... sẽ nhận được đơn hàng làm FOSS chứ không phải là cái gì khác. 


--
Nguyễn Hữu Thành