[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xây dựng kế hoạch triển khai FOSS cho chương trình "tam nông"----- Original Message -----
> From: "Le Quoc Thai" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: [email protected], "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List"
> <[email protected]>, "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>, [email protected]
> Sent: Monday, June 20, 2011 3:37:13 PM
> Subject: Xây dựng kế hoạch triển khai FOSS cho chương trình "tam nông"
> 
> Liệu chúng ta có thể sắp xếp một buổi trao đổi sớm được không anh
> Tuấn, anh Bình? Các anh/chị khác thì thế nào ạ? Có lẽ là không cần
> quan cách bằng các cuộc họp kín, trịnh trọng cần phải cân nhắc sau
> vài tháng đâu ạ.

+1.

Hy vọng bác Tuấn Vietkey & bác Bình bộ NV sẵn sàng ủng hộ.

Em cũng muốn có cơ hội cho anh em FOSS show cho các bác thấy rõ cài
phần mềm trên các bản phân phối Linux mới như Ubuntu hay Fedora 15
giờ dễ dàng đến thế nào rồi, không hề có chuyện phải dùng dòng lệnh
như bác Tuấn vẫn tưởng tượng, kể cả cả các phần mềm chưa có sẵn ở
trong kho ngầm định của Ubuntu/Fedora.

Kind regards, 
Tuan