[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xây dựng kế hoạch triển khai FOSS cho chương trình "tam nông"----- Original Message -----
> From: "DangTuan at Vietkey" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Cc: "Le Quoc Thai" <[email protected]>, [email protected], "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>,
> "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>, [email protected]
> Sent: Monday, June 20, 2011 5:39:13 PM
> Subject: Re: Xây dựng kế hoạch triển khai FOSS cho chương trình "tam nông"

Chào anh Tuấn,

> Ý là bất kỳ phần mềm nào, ngoài 66 gói có sẵn và 33.658 có trên
> server của Ubuntu 11.04 á?

Rất mừng là anh có phản hồi rồi. Có vẻ như anh cũng sẽ bố trí gặp
cộng đồng FOSS được rồi.

Ý tôi là các phần mềm sau:

1. Mức ưu tiên (bắt buộc): bất kỳ phần mềm thông dụng nào; cụ thể
hơn là thông dụng & dành cho đối tượng Cán bộ xã mà ta đang bàn.

2. Mức 2: bất kỳ phần mềm thông dụng nào khác nào mà anh có nhã
hứng muốn xem.

Thôi, hẹn 1 buổi đi nhỉ? Để chúng tôi được "phục vụ" anh.

Kind regards,
Tuan