[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Xây dựng kế hoạch triển khai FOSS cho chương trình "tam nông"----- Original Message -----
> From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: [email protected], "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List"
> <[email protected]>
> Sent: Monday, June 20, 2011 5:57:26 PM
> Subject: Re: [HanoiLUG]	Xây dựng kế hoạch triển khai FOSS cho chương trình "tam nông"
>
>
> ----- Original Message -----
> > From: "DangTuan at Vietkey" <[email protected]>
> > To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> > Cc: "Le Quoc Thai" <[email protected]>, [email protected], "SaigonLUG
> > Mailing List" <[email protected]>,
> > "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>,
> > [email protected]
> > Sent: Monday, June 20, 2011 5:39:13 PM
> > Subject: Re: Xây dựng kế hoạch triển khai FOSS cho chương trình
> > "tam nông"
>
> Chào anh Tuấn,
>
> > Ý là bất kỳ phần mềm nào, ngoài 66 gói có sẵn và 33.658 có trên
> > server của Ubuntu 11.04 á?
>
> Rất mừng là anh có phản hồi rồi. Có vẻ như anh cũng sẽ bố trí gặp
> cộng đồng FOSS được rồi.
>
> Ý tôi là các phần mềm sau:
>
> 1. Mức ưu tiên (bắt buộc): bất kỳ phần mềm thông dụng nào; cụ thể
> hơn là thông dụng & dành cho đối tượng Cán bộ xã mà ta đang bàn.
>
> 2. Mức 2: bất kỳ phần mềm thông dụng nào khác nào mà anh có nhã
> hứng muốn xem.

Tí quên, nhân tiện mời anh demo cài đặt phần mềm tương ứng đó trên
món anh đang muốn bảo vệ, Windows XP; để chúng tôi có dịp "mở mắt"
xem cài phần mềm đó trên WinXP "dễ" như thế nào.

Kind regards,
Tuan