[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] Những điểm yếu của Linux----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Hiền" <[email protected]>
> To: "Nguyen Quang A" <[email protected]>
> Cc: "Le Quoc Thai" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, [email protected],
> "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>, "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>,
> [email protected]
> Sent: Monday, June 20, 2011 9:19:24 PM
> Subject: Re: [ict-vn] Những điểm yếu của Linux
> 
> Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Quang A. Vấn đề ở đây là :
> "Đừng lấy IT của chúng ta để làm người dùng lo sợ". Các anh cần dùng
> một ngôn ngữ dễ hiểu nhất là "dịch vụ phục vụ hành chánh" cho người
> sử dụng hiểu được.
> 
> Các anh chị đã tốn gần 50 cái email (dài quá) chỉ để thảo luận FOSS
> or NONE-FOSS. Thực tế thì chúng ta nên làm sao để người dùng chấp
> nhận CNTT là khong đáng sợ như các anh chị chuyên gia đang cãi nhau
> LINUX vs. Windows

Đ/c Hiền ơi, hầu hết mọi người vẫn đồng ý với anh Quang A mà.
Chịu khó đọc lại thư ngay vừa trước của anh Quang nhé!

Tôi trích lại đây:
"
Anh Quang A ơi,

Đây là đang bàn về mặt kỹ thuật, giữa những người làm Tin học với nhau rằng liệu các PM FOSS đã đủ chín để đưa luôn vào sử dụng cho các cán bộ xã thay cho các PM tương đương (đã chín nẫu) bên không FOSS chưa, chứ không nhằm "giác ngộ" cho các đối tượng này về lý tưởng cao cả của FOSS hay chống lại M$. Nếu cứ M$ mà nện như từ xưa đến nay thì chả còn gì mà bàn :-)

"

Kind regards, 
Tuan