[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lạc đề * Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Những điểm yếu của LinuxOn Mon, 20 Jun 2011 21:28:22 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> 
> ----- Original Message -----
> > From: "Nguyễn Hiền" <[email protected]>
> > To: "Nguyen Quang A" <[email protected]>
> > Cc: "Le Quoc Thai" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List"
> > <[email protected]>, [email protected], "Truong Anh.
> > Tuan" <[email protected]>, "Hanoi Linux Users Group"
> > <[email protected]>, [email protected] Sent: Monday,
> > June 20, 2011 9:19:24 PM Subject: Re: [ict-vn] Những điểm yếu của
> > Linux
>
> ...

Do mọi người cứ gửi email chéo từ nhóm thư này qua nhóm thư khác, nên kết cục là chủ đề rất thú vị và rất nóng này ở kho lưu trữ của SaigonLug rất ư là thảm hại, mình coi mà chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả (vì có thư tới được nhóm thư SaigonLug, có thư không). Mà cũng không thấy được liên kết tới các bài viết gốc của chủ đề đầy đủ.

Về chủ đề OSS, NON-OSS, Win/Linux,... mình đã tự vấn mình từ năm 2008 và cũng đã thấy được câu trả lời tạm gọi là tự vui được. Mình muốn tham gia với mọi người, nhưng phàm điều nói ra cũng không có gì hay ho mà đôi khi lại tự dối lòng mình, nên đành im lặng làm người đứng nghe. Nên cũng mong theo dõi đầy đủ mọi thư mà mọi người đã trao đổi. Mình thiết tha mong mọi người trao đổi cho đúng nhóm thư. Vô cùng biết ơn!

Chào trân trọng!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115