[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] Những điểm yếu của LinuxOn Tue, 21 Jun 2011, DangTuan at Vietkey wrote:

>
> Những điểm cố hữu của GNU/LINUX
>
>
> Những ưu việt khác như không có virus chỉ là nhất thời, vấn đề do chưa có
> nhiều người dùng (dưới 10%) nên các hacker chưa chú ý, chứ không phải không
> có virus trên Linux, thực tế cũng đã có khá nhiều rồi.
>
> Những điểm yếu của Linux cũng có những điểm coi là nhất thời như giao diện
> xấu, hệ thống không mượt mà, tương đối khó sử dụng, những điểm yếu này có
> thể dần dần được khắc phục theo thời gian.
>
> Ở đây tôi sẽ phân tích kỹ hơn về những điểm yếu cố hữu (vì đang được tranh
> luận nhiều ở đây).
>
[snip]

Anh Tuấn Vietkey,

Chán anh, đã bao nhiêu người nói đến vậy rồi mà anh vẫn đưa ra luận điểm thế
này.

1) Nếu anh không bằng lòng với luận điểm của người khác thì mong anh chỉ ra
dẫn chứng cụ thể. Không phải mọi người không hiểu ý của anh mà mọi người chưa
thấy được bằng thực tế anh đưa ra để hỗ trợ quan điểm đó. Tất cả những điều
anh nói mang tính suy luận lý thuyết và cảm quan quá. Tranh luận là để giải
quyết vấn đề chứ không phải phân định thắng thua.

2) Anh phân tích điểm xấu mà không đưa ra giải pháp **cụ thể** và có tính
**ứng dụng** nào để khắc phục. Mọi người đều rất xây dựng, thậm chí muốn gặp
nhau trực tiếp để phân tích kỹ càng dựa trên thực tế và cùng tìm hướng giải
quyết chung. Anh đưa quan điểm phê phán rồi dừng lại thì đâu có giải quyết
được gì? Giải quyết được các "vấn đề cố hữu" (như anh nói) không phải được
lợi ích riêng cho em, cho anh, cho FOSS, ... mà là tất cả mọi người sử dụng
máy tính nói chung. Để xử lý được một bài toán không phải chỉ một sớm một
chiều, cũng không phải là việc dễ dàng nếu đã là "cố hữu" như anh nói, nhưng
nếu lúc nào cũng dừng lại ở mức phân tích + phê phán, rồi lại chặc lưỡi rằng
"khó lắm, không làm được..." hay đại loại như vậy thì quả thật cả anh đang
lãng phí thời gian của mình quá...

3) Có thể anh cho rằng phân tích để làm rõ trắng đen, để mọi người thấy được
rõ bản chất vấn đề (và đồng tình với quan điểm đó). Em nghĩ rằng anh đã làm
việc đó rất tốt ở tất cả những mail trước. Em không rõ anh mục đích của anh
khi gửi mail tiếp theo là gì?

Thứ lỗi cho em nếu em có phần mạo phạm đến anh.

-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
 http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----