[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] Những điểm yếu của LinuxOn Tue, 21 Jun 2011, DangTuan at Vietkey wrote:

> Hi Dương,
>
> Trong tranh luận đừng nên đưa yếu tố sắc độ cảm xúc vào thì mới khách quan
> được. Thái có nói yêu cầu mình làm rõ những điểm yếu của Linux thì mình phân
> tích rõ cho khỏi hiểu nhầm. Những phân tích đó không phải là cảm tính, mà nó
> xuất phát từ triết lý của FOSS, xuất phát từ GPL. Hơn nữa đây là topic phân
> tích điểm yếu của Linux thì tranh luận thế là đúng chủ đề chứ sao phải căng
> thẳng thế nhỉ. Còn về việc nên như thế nào với dự án đào tạo cán bộ xã thì
> mình cũng đã đề cập trong các mail trước rồi. Hơn nữa như trước mình đã nói
> với vai trò phản biện thì mới phải phân tích nhiều về điểm yếu, còn với vai
> trò tư vấn thì mình sẽ nói vào một lúc khác.
>

Anh Tuấn,

Em không đem cảm xúc vào trong tranh luận. Ngôn từ tiếng Việt giàu biểu cảm
nên em xin thứ lỗi trước để anh và mọi người không hiểu lầm thôi ạ.

Em đang muốn nói đến tính khách quan trong phân tích của anh. Đó là những gì
"anh nghĩ", "anh suy luận" chứ không phải "thực tế".

* Triết lý của FOSS không phải xuất phát từ GPL. Chứng minh:

 - Free Software (Phần mềm Tự do): tập trung vào "tính tự do" của phần mềm và
  người sử dụng phần mềm, do Richard Stallman đề xuất. Cơ quan đại diện là
  Free Software Foundation. Cơ sở lý thuyết + pháp lý: giấy phép GPL.

 - OSS = Open Source Software (Phần mềm Mã mở): tập trung vào "ứng dụng" của
  phần mềm mở. Cơ sở lý thuyết + pháp lý: The Open Source Definition (10
  điều), do Bruce Perens trích xuất + chỉnh sửa từ bản nháp của Debian
  Software Guidelines. Cơ quan đại điện là: Open Source Initiative.

 - FOSS = Free and Open Source Software: là cụm từ kết hợp ý nghĩa về freedom
  cũng như về ứng dụng của phần mềm.

 Đo đó, anh nói rằng triết lý của FOSS xuất phát từ GPL là **chưa đủ**.

* Từ suy luận (lý thuyết) đến thực tiễn còn dài. Cái anh nói mới chỉ là suy
 luận chứ không phải thực tiễn.

Em không hề căng thẳng trong chuyện phân tích đúng sai. Em chỉ mong muốn đi
kèm với mỗi phân tích anh gợi cho mọi người một giải pháp là tốt nhất.

Best regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
 http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----