[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lạc đề * Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Những điểm yếu của LinuxOn Tue, 21 Jun 2011, Nguyen Vu Hung wrote:

>
> 2011/6/20 Anh K. Huynh <[email protected]>
>       Do mọi người cứ gửi email chéo từ nhóm thư này qua nhóm thư khác, nên kết cục là chủ đề rất thú vị và rất nóng này ở
>       kho lưu trữ của SaigonLug rất ư là thảm hại
>
> Tôi nghĩa cần hạn chế cross-posting.
> Đối với hanoilug và sglug: cũng cần hạn chế.
> Tuy nhiên, sglug cần chủ động tạo tăng họat động trong ML này nhiều hơn.
> Không có email nghĩa là ML chết. Ít: cũng được. Off-topic, chit chat: cũng tốt.
>

Anh Hưng, anh Kỳ Anh,

Vậy nếu topic đã cross-posted rồi thì có nên remove ML nào đó ra khỏi danh
sách không ạ?

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----