[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lạc đề * Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Những điểm yếu của LinuxOn Tue, 21 Jun 2011, Nguyen Vu Hung wrote:

>
> Khi em reply lại thì remove đi.
>
> IMO
>
> 1. Cross posting giữa các list là không tốt (nhiều list họ cấm)
> 2. Nhìn có vẻ quan trọng nhưng rất không hay, mem không thích vì
> 3. Khi họ reply đi, lại, sẽ bị mất một số email giữa các list
>     (Do không tham gia tất cả)
>

+1

(Chết, em đọc mail này trước khi gửi mail gần đây nhất đến SaigonLUG
mailing-list, anh em bỏ quá cho em nhé)

-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----