[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lạc đề * Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Những điểm yếu của LinuxTiếp tục gửi chéo lần này để rút kinh nghiệm.

Quan điểm của mình là *không bao giờ* gửi chéo vào các nhóm thư khác nhau, trừ khi thư đó mang nội dung thông báo (không cần có trả lời). Không nên đánh đổi "sự sung sướng" của mình bằng cách spam người khác và tạo ra sự lộn xộn ;-)
Ở dưới không còn gì hết, đừng đọc.

On 20/06/11 16:54, Anh K. Huynh wrote:
On Mon, 20 Jun 2011 21:28:22 +0700 (ICT) "Truong Anh.
Tuan"<[email protected]>  wrote:

----- Original Message -----
From: "Nguyễn Hiền"<[email protected]> To: "Nguyen
Quang A"<[email protected]> Cc: "Le Quoc
Thai"<[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List"
<[email protected]>, [email protected], "Truong
Anh. Tuan"<[email protected]>, "Hanoi Linux Users Group"
<[email protected]>, [email protected] Sent: Monday,
June 20, 2011 9:19:24 PM Subject: Re: [ict-vn] Những điểm yếu
của Linux
...
Do mọi người cứ gửi email chéo từ nhóm thư này qua nhóm thư khác, nên
kết cục là chủ đề rất thú vị và rất nóng này ở kho lưu trữ của
SaigonLug rất ư là thảm hại, mình coi mà chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo
gì cả (vì có thư tới được nhóm thư SaigonLug, có thư không). Mà cũng
không thấy được liên kết tới các bài viết gốc của chủ đề đầy đủ.

Về chủ đề OSS, NON-OSS, Win/Linux,... mình đã tự vấn mình từ năm 2008
và cũng đã thấy được câu trả lời tạm gọi là tự vui được. Mình muốn
tham gia với mọi người, nhưng phàm điều nói ra cũng không có gì hay
ho mà đôi khi lại tự dối lòng mình, nên đành im lặng làm người đứng
nghe. Nên cũng mong theo dõi đầy đủ mọi thư mà mọi người đã trao đổi.
Mình thiết tha mong mọi người trao đổi cho đúng nhóm thư. Vô cùng
biết ơn!

Chào trân trọng!


--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/