[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Coffee meeting with Vu Hung, a FOSS friend from HanoiLUGChào mọi người,

Anh Vũ Hưng, một thành viên cốt cán của Hà Nội LUG hiện đang ở Sài
Gòn. Mình xin thay mặt anh em sắp xếp một cuộc gặp mặt cà phê vào sáng
ngày Chủ nhật tới đây. Anh Hưng cũng hiện đang đóng góp rất tích cực
cho Libre Office và nhiều dự án FOSS khác

Thời gian: 9am
Địa điểm: Cheery Coffee, 37 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

Liên hệ: An (0943-747-749)

Cheers!

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C