[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Coffee meeting with Vu Hung, a FOSS friend from HanoiLUG2011/6/25 An Nguyen <[email protected]>:
> Chào mọi người,
>
> Anh Vũ Hưng, một thành viên cốt cán của Hà Nội LUG hiện đang ở Sài
> Gòn. Mình xin thay mặt anh em sắp xếp một cuộc gặp mặt cà phê vào sáng
> ngày Chủ nhật tới đây. Anh Hưng cũng hiện đang đóng góp rất tích cực
> cho Libre Office và nhiều dự án FOSS khác
>
> Thời gian: 9am
> Địa điểm: Cheery Coffee, 37 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
>
> Liên hệ: An (0943-747-749)

Ok, hẹn 9h sáng mai nhé.

Vũ Hưng 0167-252-5834

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16