[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mọi người có đồng ý với những nhà phát triển Debian về nhân Linux và kFreeBSD?Chuyện Debian cung cấp hai phiên bản đó là Debian GNU/Linux và Debian
GNU/kFreeBSD* cũng đã khá lâu nên chắc mọi người ai cũng biết. Nhưng
còn chuyện lý do tại sao họ làm như vậy thì mình mới biết nên muốn
chia sẽ với mọi người [1]. Hi vọng sẽ hữu ích. :)

Lời bàn: Không biết tương lai nhân FreeBSD có được các tổ chức phát
triển các bản phân phối Linux khác cung cấp như tổ chức Debian - một
trong những tổ chức phát triển bản phân phối Linux lâu đời nhất đã
làm?!

[1]: http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_why
[*]: http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_variants;
http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_FAQ#Q.Whatdoesthe.27k.27in.22kFreeBSD.22standfor.3F
-- 
Thân ái,
Quốc