[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mọi người có đồng ý với những nhà phát triển Debian về nhân Linux và kFreeBSD?On Sat, 25 Jun 2011 23:12:22 +0700
LHT. Quốc <[email protected]> wrote:

> Chuyện Debian cung cấp hai phiên bản đó là Debian GNU/Linux và
> Debian GNU/kFreeBSD* cũng đã khá lâu nên chắc mọi người ai cũng
> biết. Nhưng còn chuyện lý do tại sao họ làm như vậy thì mình mới
> biết nên muốn chia sẽ với mọi người [1]. Hi vọng sẽ hữu ích. :)
> 
> Lời bàn: Không biết tương lai nhân FreeBSD có được các tổ chức phát
> triển các bản phân phối Linux khác cung cấp như tổ chức Debian - một
> trong những tổ chức phát triển bản phân phối Linux lâu đời nhất đã
> làm?!
> 
> [1]: http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_why
> [*]: http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_variants;
> http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_FAQ#Q.Whatdoesthe.27k.27in.22kFreeBSD.22standfor.3F

"They're not absolute truths, nor do we expect everyone to agree with them. So please don't engage in an endless discussion trying to convince someone that Debian GNU/kFreeBSD is the best. Those kind of things do us more harm than good."

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115