[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Mọi người có đồng ý với những nhà phát triển Debian về nhân Linux và kFreeBSD?Đó là câu mở đầu nên dễ nhìn thấy. Nhưng vấn đề em muốn thảo luận đó
là quan điểm riêng của từng người chứ không phải vấn đề tuyệt đối đúng
hay sai.

"If 386BSD had been available when I started on Linux, Linux would
probably never had happened." - Linus Torvalds

Vào 07:13 Ngày 26 tháng 6 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> On Sat, 25 Jun 2011 23:12:22 +0700
> LHT. Quốc <[email protected]> wrote:
>
>> Chuyện Debian cung cấp hai phiên bản đó là Debian GNU/Linux và
>> Debian GNU/kFreeBSD* cũng đã khá lâu nên chắc mọi người ai cũng
>> biết. Nhưng còn chuyện lý do tại sao họ làm như vậy thì mình mới
>> biết nên muốn chia sẽ với mọi người [1]. Hi vọng sẽ hữu ích. :)
>>
>> Lời bàn: Không biết tương lai nhân FreeBSD có được các tổ chức phát
>> triển các bản phân phối Linux khác cung cấp như tổ chức Debian - một
>> trong những tổ chức phát triển bản phân phối Linux lâu đời nhất đã
>> làm?!
>>
>> [1]: http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_why
>> [*]: http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_variants;
>> http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_FAQ#Q.Whatdoesthe.27k.27in.22kFreeBSD.22standfor.3F
>
> "They're not absolute truths, nor do we expect everyone to agree with them. So please don't engage in an endless discussion trying to convince someone that Debian GNU/kFreeBSD is the best. Those kind of things do us more harm than good."
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Thân ái,
Quốc