[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGChào mọi người,

Sau khi đọc email của anh Kỳ Anh, anh Hải Nam, anh Vũ Hưng và một số
anh em khác về vấn đề cross-posting thì mình có vài ý kiến như thế
này:

1. Đúng là việc cross-posting giữa nhiều list sẽ gây nhiều khó khăn
cho thành viên của 2 list. Đặc biệt là như ý kiến của anh Kỳ Anh và
anh Hải Nam thì sẽ là làm cho chủ đề tản mác. Và vì thế, thành viên
nào không tham gia tất cả các list sẽ không theo dõi được chủ đề.
2. Cross-posting sẽ gây khó khăn cho người reply vì không biết reply
thế nào, reply vào đâu.

Ngoài ra, mình cũng thừa nhận là trong thời gian gần đây, với mục đích
kéo 2 cộng đồng gần nhau, cũng đã cross-post khá nhiều. Việc này là
thật sự là một thiếu sót của cá nhân mình. Thật sự thì điều này cũng
không nên làm theo như RFC 1855. Vậy, mình có vài đề xuất như thế này:

1. Hạn chế hoặc dừng hẳn việc cross-posting giữa các list với nhau.
2. Chỉ thực hiện cross-posting đ/v các email mang tính chất
annoucement và không cần thành viên reply.
3. Nếu cần tạo chủ đề thảo luận ở nhiều list thì nên Forward đến từng list.
4. Xây dựng list rules cho SaigonLUG, dựa trên Code of Conduct đã có của nhóm.

Vài ý kiến cá nhân của mình là vậy. Mời anh em vào bình luận.

Cheers.
An.