[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Coffee meeting with Vu Hung, a FOSS friend from HanoiLUG2011/6/25 An Nguyen <[email protected]>:
> I hope you guys can spend sometime tomorrow with us. Vu Hung is a very
> cool FOSS friend from Libre Office. ;-)
>
> Time: 9.30am (updated)
> Venue: Cheery Coffee, 37 Phung Khac Khoan, District 1

thanks An và cộng đồng SG Lug.

Chiều nay mình về Hà Nội rồi.

2 tuần sau An sẽ bay ra Hà Nội.
Có bạn nào muốn du lịch Hà Nội 2 ngày T7 và CN thì đi cùng An nhé
(Anh em HanoiLUG sẽ guide, tất nhiên)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhun[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16