[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Coffee meeting with Vu Hung, a FOSS friend from HanoiLUGOn Sun, 26 Jun 2011, Nguyen Vu Hung wrote:

> 2011/6/25 An Nguyen <[email protected]>:
> > I hope you guys can spend sometime tomorrow with us. Vu Hung is a very
> > cool FOSS friend from Libre Office. ;-)
> >
> > Time: 9.30am (updated)
> > Venue: Cheery Coffee, 37 Phung Khac Khoan, District 1
>
> thanks An và cộng đồng SG Lug.
>
> Chiều nay mình về Hà Nội rồi.
>
> 2 tuần sau An sẽ bay ra Hà Nội.
> Có bạn nào muốn du lịch Hà Nội 2 ngày T7 và CN thì đi cùng An nhé
> (Anh em HanoiLUG sẽ guide, tất nhiên)
>

Ồ, hay quá.  Khi nào An ra mail cho anh em HanoiLUG một phát nhé.  Em/mình
đăng ký luôn xuất scout ngay bây giờ ;-)

Cheers,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----