[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGOn Mon, 27 Jun 2011, Anh K. Huynh wrote:

> On Sun, 26 Jun 2011 17:00:55 +0200
> Hai-Nam Nguyen <[email protected]> wrote:
>
> > Cá nhân mình thấy kể cả ở hanoilug hay saigonlug, ngoài những thông
> > báo rủ nhau ăn nhậu, hoạt động này nọ, thì đa phần các thông tin
> > khác về kĩ thuật chẳng mấy hữu ích, giống như nói cho có.
> >
>
> Bác Hải Nam nói thế này hơi sốc. Nhưng mình thấy không thể không đồng ý.
>
> Chúc vui,
>

-1

"Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với mình có thể
hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người, đâu có phân biệt người
dùng chuyên nghiệp với người dùng không chuyên đâu.

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ.

Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----