[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG----- Original Message -----
> From: "Duong \"Yang\" ヤン Ha Nguyen" <[email protected]>
> To: saig[email protected]
> Sent: Monday, June 27, 2011 7:45:51 AM
> Subject: Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG
>
> "Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với mình có thể
> hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người, đâu có phân biệt người
> dùng chuyên nghiệp với người dùng không chuyên đâu.

+1.

Kind regards,
Tuan