[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGOn Mon, 27 Jun 2011 07:45:51 +0700 (ICT)
Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Mon, 27 Jun 2011, Anh K. Huynh wrote:
> 
> > On Sun, 26 Jun 2011 17:00:55 +0200
> > Hai-Nam Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > Cá nhân mình thấy kể cả ở hanoilug hay saigonlug, ngoài những
> > > thông báo rủ nhau ăn nhậu, hoạt động này nọ, thì đa phần các
> > > thông tin khác về kĩ thuật chẳng mấy hữu ích, giống như nói cho
> > > có.
> > >
> >
> > Bác Hải Nam nói thế này hơi sốc. Nhưng mình thấy không thể không
> > đồng ý.
> >
> > Chúc vui,
> >
> 
> -1
> 
> "Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với
> mình có thể hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người,
> đâu có phân biệt người dùng chuyên nghiệp với người dùng không
> chuyên đâu.

Chính vì mỗi người mỗi khác, nên cần có một quy tắc chung thích hợp với mọi người. Việc cross-posting rõ ràng làm làm phiền một số thành viên, và cũng *rõ ràng là làm chủ đề không thể theo dõi được* do các bài viết lúc tới được nhóm thư, lúc không. 

Chuyện này mình sẽ không tham gia thảo luận nữa: ý kiến cuối cùng của mình là không ủng hộ cross-posting, ngay cả khi SaigonLUG  "vắng như chùa bà đanh" đi nữa.

Chúc vui vẻ.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115