[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG>> "Hữu ích" là một tính từ tương đối.  Thông tin không hữu ích với
>> mình có thể hữu ích với người khác.  LUG là của chung mọi người,
>> đâu có phân biệt người dùng chuyên nghiệp với người dùng không
>> chuyên đâu.
>
> Chính vì mỗi người mỗi khác, nên cần có một quy tắc chung thích hợp với mọi người. Việc cross-posting rõ ràng làm làm phiền một số thành viên, và cũng *rõ ràng là làm chủ đề không thể theo dõi được* do các bài viết lúc tới được nhóm thư, lúc không.
>
> Chuyện này mình sẽ không tham gia thảo luận nữa: ý kiến cuối cùng của mình là không ủng hộ cross-posting, ngay cả khi SaigonLUG  "vắng như chùa bà đanh" đi nữa.

Thật ra việc coss-posting mặc dù nên hạn chế thì cũng không đến mức
cần phải cấm cực đoan như thế miễn là chủ đề đó có liên quan và có
thông tin hấp dẫn đến một bộ phận cộng đồng la được. IMHO, mailing
list thì cái gì thích thì đọc cái nào không thích thì xóa có gì đâu mà
phiền ;).

Cá nhân tôi thấy chủ đề vừa rồi bên ICT-VN cũng là thảo luận về OSS và
có nhiều tranh luận cũng khá thú vị đó chứ (mặc dù reply hơi lung tung
giữa các mailing list nen hơi khó theo dõi). Tuy có một số điểm không
đồng tình với một vài bạn bênh "linux" nhung thảo luận này làm tôi nhớ
lại tinh thần phát triển cộng đồng OSS của anh em VietLUG thủa ban đầu
rất hào hứng va sôi nổi.

Btw, mình nghĩ khi thảo luận nên openmind 1 chút đối với các giải pháp
"closed source" và thấy được điểm mạnh va yếu của OSS thi sẽ có tính
thuyết phục cao hơn.

cheers,

Thanh